Vindenergi

Vindenergi har utvecklats mycket snabbt under senare år. Generellt kan sägas att vinden är starkast över havet på fyrtio till åttio grader nord och syd. För att bygga vindkraftverk är det enklast att bygga på land. Det har dock den nackdelen att man ej får ut så mycket av varje kraftverk och att det ligger inom synhåll för många människor. Därför är tendensen att hitta metoder att bygga till havs i stor skala.

EU har idag en installerad kapacitet 700 GW.

Länk: EU electricity market – Wind powered electricity generating capacity increased by over 150% in the EU25 since 2000

Nedanstående länk visar en EU-plan för land och havsbaserad vindkraft på tillsammans 300 GW fram till 2030. Detta skulle innebära ett avsevärt tillskott även om vindkraften inte är tillgänglig mer än 30 till 40 procent av tiden.

Wind Energy: A Vision for Europe in 2030

 

Comments are closed.