Vanliga frågor

Vanliga frågor

Är det inte farligt för motorcyklar och cyklar med spår i vägen?

Spårens bredd är så valt att till och med tävlingscyklar kan passera längs dem utan att fastna. Vad gäller motorcyklar är spårets ovansida så utformad att friktionen är ungefär densamma som asfalten varför risken för att halka ej ökar för en cykel eller motorcykel.

Går det att köra om när bilen har en kontakt i vägen?

Vid omkörning når den rörliga kontaktarmen under bilen ett ändläge varvid kontakten lyfts upp ur vägen och bilen fortsätter på batteri. När bilen åter kör över den elektrifierade filen letas rälsen upp och kontakten sänks ner igen och ström tillförs fordonet.
Läs mer här och här.

Hur kan man klara stenar och sand på vägar?

Kontakten är så utformad att den klarar både små och stora hinder med av Elways patenterad lösning. Små föremål kastas ur spåret medan kontakten klarar kollision med större föremål.
Läs mer här.

Hur klarar man snö och is på vägen?

Kontakten är utformad för att klara att ploga ur lätt snö. Packad snö röjd med en tillsats på plogbilarna. Is hanteras genom en av Elways patentsökt lösning.
Läs mer här och här.
Lösningen har framgångsrikt provats under vintern 2012/2013 – Läs mer här.

Hur kan man mata el från vägen utan att riskera människor och djurs liv?

De elektriska ledarna är nerfällda i vägen och kan ej kommas åt genom att man går på vägen. Ledarna är uppdelade i kortare sektioner som bara är spänningssatta i samband med att fordon passerar. Strömmen kan bara slås på av fordon som kör med en viss fart och ligger sedan på en kortare stund.
Läs mer här.

Blir det inte stora CO2- utsläpp ändå när elen alstras med koleldning?

Om vägarna skulle elektrifieras idag skulle stora besparingar göras eftersom dagens bilar släpper ut mycket koldioxid. I framtiden kommer bilarna att vara bättre men elsystemet kommer att vara ännu bättre varför besparingen fortfarande kommer att vara stor.
Läs mer här.

Räcker elen för den ökning som elfordonen skulle innebära?

Om alla Sveriges bilar skulle elektrifieras och bara körde på el skulle ungefär 25 TWh el behövas. Sverige använder idag ungefär 155 TWh el. Det innebär en ökning på 16 procent och motsvarar ungefär de planer som för närvarande finns på ökning av vindkraftsproduktionen.

Blir inte bilarna mycket svagare med eldrift?

En personbil använder inte mer än mellan 15 och 20 kW vid en hastighet på 90 km/h och en stor lastbil ungefär 150 kW. För att klara omkörningar och att hålla fart i branta backar installeras ungefär tio gånger högre effekt. Med elmotorer kan en lägre effekt installeras då deras vridmoment är nära konstant och inga växlar behövs. Elways koncept är att bilarna har en elmotor som drivs på batteri för att få full effekt medan laddningen av batteriet sker från vägen. Det gör att endast medeleffekten dvs 15 kW för personbil och 150 kW för lastbil behöver tillföras. Vid omkörningar och i uppförsbackar tas huvuddelen av effekten från batteriet.

Kostar det inte en förmögenhet att elektrifiera vägarna?

Att elektrifiera 20 000 km vägar i Sverige med konduktiv matning beräknas kosta ungefär 80 miljarder kronor. Detta skall jämföras med att skillnaden i dag kostar fordonsbränsle (sju miljoner ton a sextusen kronor) 42 miljarder utan skatt medan ren eldrift skulle kosta cirka 25 TWh * 0.4 SEK/kW/ vilket blir tio miljarder kronor per år utan skatt. Vinsten skulle alltså bli 32 miljarder per år. Om vi antar att elbilar med små batterier kostar detsamma som bränsledrivna bilar skulle det ta mindre än tre är att betala elektrifieringen av vägarna.
Läs mer här.

Kan personbilar matas?

Personbilar kan matas eftersom det krävs en liten och lätt kontakt för att överföra den nödvändiga kraften. Systemet dimensioneras för att mata lastbilar så det går att ta ut mer än vad en personbil behöver för bara batterimatning. Hjälp i uppförsbackar kan också erhållas.

Kan lastbilar matas?

Systemet dimensioneras för att mata lastbilar. En kontakt är en mycket effektiv metod at överföra elektrisk energi så även för en stor lastbil behövs bara en mindre kontakt.

Kommer inte rälsen att åka upp ur vägen vid tjälskjutning?

Detta får naturligtvis inte inträffa men skulle kunna hända om rälsen inte konstruerats för att klara denna typ av påkänning. Elways har patentsökt lösning på detta problem. Dessutom kommer elektrifieringen att ske av stora vägar som normalt är mycket välgjorda och ej har så stora problem med tjälskjutning som mindre vägar.

Hur vet bilen att vägen är elektrifierad?

Elways har patent på en lösning där det i den svängbara armen under bilen finns en sensor som känner av när det finns en räls i vägen och då letas denna upp automatiskt och kontakten förs ner i rälsen.
Läs mer här.

Hur kommer elen att debiteras?

Debiteringen kan ske på olika sätt. Ett sätt är en elmätare i bilen. Ett annat är att den el som varje bil får från vägen registreras från vägen. Det senare är mer komplext men kanske inte är så svårt med den enorma datorkraft som finns numera. Detta kommer med säkerhet att kunna lösas om man bara klarar av tekniken att mata upp el till fordon under drift.

Vad tjänar man på eldrift?

Eftersom det är stora vinster att göra på bränslesidan och kort återbetalningstid för investeringarna i vägen bör det finnas stora besparingsmöjligheter för fordonsförarna. I kalkylerna har skatten inte medtagits. Detta för att inte hamna i en diskussion om hur skatter skall tas ut. Vad som visats är de rena kostnaderna. Förutom rena kostnadsbesparingar kommer också koldioxidutsläpp att på sikt helt kunna undvikas vilket måste ses som en stor fördel.

Vem har patent på tekniken?

Elways har ansökt om 17 svenska och tio internationella patent, PCT. Hittills har sju svenska patent beviljats.
Läs mer här

 

Comments are closed.