Utveckling av konduktiv matning

Roterande kontakt


För att ej behöva bygga en lång fullskalebana har en rundbana lagts ner i asfalt och en kontakt har fästs i en arm som dras runt av en centralt placerad motor.

Prov har även utförts under vintern.
Prov har även utförts med salt för att se hur isolationen klarar saltvatten.

Provresultat

Vid de prov som utförts utomhus har följande resultat erhållits:

  • Total testdistans mer än 1000 km
  • Totalt 60 000 varv vilket motsvarar passage av 60 000 fordon
  • Ström och spänning som tillsammans skulle gett 160 kW i två spår har testats.
  • Kontaktslitage har uppmätts som visar att kontakterna klarar ungefär 10 000 km innan de behöver bytas.

 

Linjärprovkrets

I en inomhuslokal har en linjär testkrets byggts upp där kontakten kan fås att röra sig med 100 km/h för att studera hur kollisioner med små och stora föremål tar sig ut.

Kretsen har lett till att en välfungerande kontakt som klarar alla typer av kollisioner har tagits fram.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roterande spår

Utomhusprovkretsen med roterande kontakt har kompletterats med en inomhusprovkrets där i stället spåret roterar. Detta för att kontakternas uppförande skall kunna studeras eftersom kontakterna står stilla medan rälsen passerar förbi.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testbana

Långtidstest av rälsen pågår på högtrafikerat område med tunga fordon. 9 meter räls är nedlagd i asfalten och kommer under testperioden belastas av ett stort antal tunga fordon.

 

 

 

 

 

 

Arlandastad Test track

Invigning av byggstart


Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd inviger byggstarten av elvägen på Arlandastad Test track genom att lägga ner den första rälsbiten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation av 200 meter testbana i Maj 2012

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Testbana

Tester pågår för fullt på testbana i full skala. En 200 meter lång elväg är installerad där elbilar under färd kan matas med ström från ett spår som är nerlagt i asfalten.

 

 

 

 

 

Nedanför visas ett par exempel på test som har utförts på testbanan:

Överföring av effekt från spår till bil i 50km/h

Effekt överförs från spåret upp till bilen via en släpkontakt. Bak på bilen sitter en ljusramp som förbrukar den upptagna effekten. Ljusrampen består av åtta stycken värmefläktar och fyra stycken halogenlampor vilka tillsammans motsvarar förbrukning av en elbil i 90km/h.


Vagn med elmotor matad från spåret skjuter bilen i 50km/h

Bilen framförs helt utav eldrift där effekten tas upp från vägen. En elmotor sitter monterad på en vagn efter bilen där vagnens hjul drivs av elmotorn. Bilen drivs på så sätt fram utav den eldrivna vagnen. All effekt som motorn behöver överförs från skenan via en släpkontakt. 

Comments are closed.