Solenergi

Solenergi har som tidigare visats en mycket stor potential. Nedanstående länk visar solinstrålningen i världen.

Länk: World Solar Insolation Values

Vad som är intressant med solenergi för el generering är hur mycket energi som  genereras under den månad med minst sol- instrålning. Man skulle kunna tro att det blir bättre och bättre ju närmare ekvatorn man kommer, men där är det mycket moln som hindrar instrålningen. Bäst är det i ökenområdena som ligger rund Kräftans och Stenbockens vändkretsar, dvs 22 grader nord och 22 grader syd.

Skall denna energikälla utnyttjas krävs överföring av energin över långa sträckor vilket kan göras med Högspänd Likström.

För Europas och Nordafrikas del utgör Saharaöknen en mycket stor potentiell energikälla.

Endast 18 000 km² av Saharaöknen skulle behöva täckas med solkoncentrerande speglar för att förse hela Europa med el. Efterssom hela Shaharaöknen är 9 miljoner km² skulle alltså bara en yta på 0.2 % behövas tas i anspråk.

Europa skulle alltså kunna försörjas av en yta på 18 000 km2 täckt med speglar som värmer vatten till ångturbiner. Detta med dagens teknik. För att få en uppfattning om hur stor denna yta är kan som jämförelse nämnas att Europas vägar upptar en yta på ungefär 30 000 km².

Hela världens engergibehov kan vidarre täckas genom anläggande av solkraftverk som täcker 650 000 km2 i ökenoråden. Detta kan jämföras med att världen idag har vattenkraftdammar som täcker en yta på 400 000 km². Dessa dammar tillgodoser dock bara en bråkdel av världens eneribehov.

Många tror att solenergi bara kan ge elgenerering under dagen. Genom att hetta upp smält salt under dagen i en behållare och under natten pumpa över detta salt till en annan behållare via en värmeväxlare kan generatorer producera el även under natten. Detta har redan byggts i solkraftanläggningen Andasol i Spanien.

Om solenergi utnyttjas i stor skala kommer det att möjliggöra att alla bilar kan drivas med el som är helt förnyelsebar.

Länkar:

Andasol Solar Power Station

The parabolic trough power plants Andasol 1 to 3

The Construction of the Andasol Power Plants

Sahara solar power plants plan

 

Comments are closed.