Samarbeten / Stöd

Sveriges Energimyndighet

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem. Energimyndigheten verkar inom olika samhällssektorer för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning.

Sveriges Energimyndighet har genom bidrag i fem omgångar stöttat Elways sedan starten. Senaste ansökan avser stöd för att bygga en fullskalig anläggning på Arlanda Stad.

 

Kungliga Tekniska Högskolan

KTH svarar för en tredjedel av Sveriges kapacitet av teknisk forskning och ingenjörsutbildning på högskolenivå. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område – från naturvetenskap till alla grenar inom tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi och samhällsplanering. Förutom den forskning som bedrivs vid KTHs skolor finns ett stort antal såväl nationella som lokala kompetenscentra förlagda till KTH.

Kungliga Tekniska Högskolan stödjer Elways genom arbete som utförs av forskare från avdelningen för Elektrisk energiomvandling.

 

NCC

NCC utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. NCC erbjuder även insatsvaror för byggproduktion, såsom kross och asfalt, samt svarar för beläggning, drift och underhåll av vägar. NCC:s huvudsakliga verksamhet bedrivs i Norden.

Elways kommer att samarbeta med NCC Roads för att ta fram fungerande metoder att förlägga rälsen i vägen på ett säkert sätt. NCC Roads är Nordens största producent och leverantör av stenmaterial, asfaltprodukter, asfaltbeläggningar och vägservice.

 

Arlanda Stad Holding

Arlandastad Holding är ett privatägt fastighetsutvecklingsbolag. Bolaget äger cirka 235 hektar mark i direkt anslutning till Arlanda Flygplats. Visionen är att skapa Sveriges första flygplatsstad genom samarbetsprojektet Airport City Stockholm. Projektet ägs och drivs av tre parter: Swedavia AB, Sigtuna Kommun och Arlandastad Holding AB med ambitionen är att skapa ett världsledande centrum för hållbarhet och Cleantech.

Arlandastad Holding driver som ett led i detta en konceptuell plattform riktad mot fordonsindustrin under arbetsnamnet Stockholm Drive Lab. Visionen är att skapa en unik miljö med inriktning mot utbildning, teknikutveckling samt Eco & Saftey driving.

Arlandastad Holding stödjer Elways genom att tillhandahålla en väl anpassad samt inhägnad testbana med hög säkerhet och kvalitet för Elways testverksamhet av El-fordon.

Testbanan utgör också basen för Länspolisen i Stockholms fordonstaktiska utbildning.

 

Comments are closed.