Press releases

Today the Swedish Transport Administration announced the electric road project at Arlanda
will be supported by a million SEK. The money will be used for project planning to build a electric
road between Arlanda Airport and Roserberg logistics area. Already in autumn 2015 the electric road
may be tested in practice.

Press release in Swedish.
– Fördelen med just elvägar är att de enkelt kan integreras i befintligt vägsystem. Genom att
förverkliga dem kan vi bidra till regeringens mål att bryta beroendet av fossilt bränsle. Det ligger
helt i linje med NCC:s mål att bygga ett hållbart samhälle, säger Hans Säll, samordnare för
affärsutveckling på NCC Roads.

Trafikverket genomför just nu en unik innovationsupphandling av elvägar. Det ger sitt stöd för att
en kilometer, utav den en mil långa vägen mellan Arlanda och logistikcentret i Rosersberg, ska
elektrifieras. Sträckan kommer att trafikeras av lastbilar som går i skytteltrafik mellan flygplatsen
och logistikcentret i Rosersberg.

Det ekonomiska stödet för projekteringen ges till ett namnstarkt konsortium med WSP Analys &
Strategi, Kilenkrysset, Elways, NCC, e-Traction, Arlandastad Holding och Airport City Stockholm
(samägt av Sigtuna kommun, Swedavia och Arlandastad Holding) och KTH. Den drivande kraften
är uppfinnaren och en av ägarna till Elways, Gunnar Asplund som utvecklat tekniken.

– Tekniken bygger på en elskena i vägbanan som driver och laddar fordonen under resan.
Nationellt betyder det att endast de stora motorvägarna, det vill säga 2 – 4 procent av vägnätet,
behöver elektrifieras. Kortare resor mellan dessa vägar klaras med batteridrift. Utöver en stor
sänkning av koldioxidutsläppen skulle de ge en lägre totalkostnad än dagens fossildrivna
vägfordon, säger Gunnar Asplund, vd Elways.

Fullskaliga tester av tekniken bedrivs redan idag, vid Test track 2 i DRIVELAB Stockholm.

33 procent av koldioxidutsläppen i Sverige kommer från vägtrafiken, varav godstrafiken står för
en tredjedel. Elvägar är ett effektivt och innovativt sätt för att nå både de transportpolitiska målen
och målet att bli oberoende av fossilt bränsle till 2030. Konsultföretaget WSP har gjort
beräkningar som visar att två tredjedelar av lastbilstransporterna i Sverige kan utföras på elvägar
år 2030, vilket skulle reducera energianvändningen med cirka 10 TWh.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gunnar Asplund, uppfinnare, Elways AB, Telefon 08-27 22 77 eller 070-593 29 39
Hans Säll, samordnare för affärsutveckling, NCC Roads, Telefon 08-585 521 44, 070-245 79 06
Birgitta Norberg, pressansvarig, NCC Roads Sverige, Telefon 08- 585 523 92, 070-226 76 80
Presstelefonen NCC 08-585 519 00 eller press@ncc.se

 

Comments are closed.