Press releases

The Swedish Energy Agency continues to invest in the development of electricity in the roadway that charge
electric cars while they drive. -Part of the goal to become independent of fossil fuels by 2030.
NCC and Elways gets 5.2 million from the Energy Agency for more research. Within two years,
the technology will be tested on public roads.
 
Press release in Swedish:
– Tack vare stödet från Energimyndigheten kan vi nu utveckla en storskalig produktion och hitta en
effektiv anläggning av elskenan i vägbanan. Innan 2016 räknar vi med att elskenan kan testas på ett
par allmänna vägar i landet, bland annat i Borlänge, säger Gunnar Asplund, uppfinnare, Elways AB.

Sedan 2009 utvecklar Elways en elektrifierad bilväg med en spänningsförande balk i vägbanan med
stöd av Energimyndigheten. 2011 började samarbetet med NCC som byggde en testväg vid Arlanda.
Två års tester visar att skenan förser elbilar effektivt med el, även med vatten, snö, is, grus på vägen.

– Vi tror denna innovativa elväg kan öka efterfrågan på elfordon. Genom att förverkliga den kan vi
bidra till regeringens mål att bryta beroendet av fossilt bränsle. Det ligger helt i linje med NCC:s mål
att bygga ett hållbart samhälle, säger Hans Säll, marknads- och affärsutvecklingschef, NCC Roads.

Anslaget på 5,2 MSEK används till att utveckla metoder för storskalig tillverkning av elskenor och att
anlägga och förankra dessa i vägbanan på ett effektivt och stabilt sätt. Målet är att lägga en kilometer
skena i timmen. För att kunna göra nya tester fördubblas även dagens teststräcka.

– Vi har i uppdrag att energieffektivisera Sverige och det här projektet ligger i linje med detta
uppdrag. Enligt de kalkyler som gjorts skulle vi kunna reducera användningen av fossila bränslen
väsentligt om de stora vägarna elektrifierades, säger Magnus Henke, Energimyndigheten.

Det räcker att elektrifiera de stora motorvägarna, det vill säga 2 – 4 procent av vägnätet. Kortare
resor mellan dessa vägar klaras med batteridrift. Idén med en elskena i vägbanan är att den driver
och laddar elbilar under resan så de i princip kan färdas obegränsade sträckor utan att behöva laddas
stillastående. Elöverföringen sker med kontakter, som järnväg och spårväg men nere i bilvägen.

Förutom miljön sparar fordonsägaren också pengar då el kostar en tredjedel av fossilt bränslet. En
tanke är att betalningen sker ungefär som dagens biltullar; ägaren till det elfordon som använder
elskenan får en räkning över förbrukad el.

Vägtrafiken står för 33 procent av koldioxidutsläppen i Sverige. Av dessa kommer en tredjedel från
godstransporter och två tredjedelar från personbilar (Källa: Trafikverket och SCB)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hans Säll, samordnare för affärsutveckling, NCC Roads
Telefon 08-585 521 44 eller 070-245 79 06
Gunnar Asplund, uppfinnare, Elways AB
Telefon 08-27 22 77 eller 070-593 29 39
Birgitta Norberg, pressansvarig, NCC Roads Sverige
Telefon 08- 585 523 92, 070-226 76 80
Presstelefonen NCC 08-585 519 00 eller press@ncc.se

 

Comments are closed.