Patent

Elways har inom området konduktiv matning av vägfordon under färd tjugo svenska patentansökningar varav sjutton är beviljade. Elways har också sjutton PCT- ansökningar och trettionio nationella ansökningar utöver de svenska. Patenten och ansökningarna täcker in system och dellösningar för att åstadkomma konduktiv matning av fordon under färd.

De patent som är offentliggjorda hos Patent och Registreringsverket kan hittas genom att följa denna länk.

Beviljade patent

Nedan visas några av Elways beviljade patent

Detektering av räls

Detektering av rälsen sker genom att detektera magnetfält från I rälsen nerlagda ledare med växelström eller genom att kontakten själv sänder ut magnetfält som påverkas av metallen i spåret varefter denna påverkan mätes upp och efter bearbetning kan ge kontaktens position i förhållande till spåret.

Länkar:
Ett för ett eller flera, elektriskt framdrivbara, fordon anpassat system (Metalldetektor)
Ett för ett eller flera, elektriskt framdrivbara, fordon anpassat system (Detekteringsarrangemang)

 

Rensning av spåret

För att hålla spåret rent från små föremål, vatten och snö har ett antal lösningar patenterats.

Länk:
Ett, för ett eller flera, elektriskt framdrivbara, fordon anpassat system (Rensande medel)

 

Kontakten

Efter beräkningar och test har kontakten patenterats enligt nedanstående lank

Länk:
Ett, för ett eller flera, elektriskt framdrivbara fordon anpassat system (Kontaktmedel)

 


Arm under fordonet

Bifogade länk visar den patenterade utformningen av den arm på vilken kontakten sitter

Länk:
Ett, för ett eller flera, elektriska framdrivbara, fordon anpassat system. (Armformat kontaktmedel)

 

Snöröjning

För att hålla spåret rent under snöfall har följande patent tagits.

Länk:
Ett för ett eller fler, elektriskt framdrivbara, fordon anpassat system. (Snöplogsarrangemang)

 

Skenkonstruktion

För skenkonstruktionen har följande patent tagits

Länk:
En för ett eller flera, elektriskt framdrivbara, fordon anpassad skenkonstruktion

 

Comments are closed.