Om Elways

Elways utvecklar system för att mata fordon under färd med elektricitet för att härigenom ta bort den nuvarande begränsning som batterier innebär. Genom att elektrifiera större vägar med Elways lösning blir elektriskt drivna fordon i ett slag överlägsna bränsledrivna fordon genom att de i princip aldrig behöver vare sig tankas eller laddas.

Elways har genom beräkningar och experiment tagit fram kostnadseffektiva lösningar på alla kritiska delar för att ladda både tunga fordon och personbilar under färd. Nästa steg blir att genomföra en fullskalig demonstration med fordon på en elektrifierad vägsträcka.

Elways har ansökt om tjugo svenska patent, sjutton PCT och trettionio internationella patent. Hittills har sjuttion svenska patent beviljats.

 

Comments are closed.