Nuvarande energiförbrukning

Energiförbrukningen idag framgår av nedanstående tabell.

EnergikällaProcent
Olja37
Kol25
Gas23
Kärnkraft (genererad värme varav ungefär en tredjedel blir el)6
Biomassa4
Vattenkraft3
Solvärme0,5
Geotermisk0,2
Biobränslen0,2
Solceller0,04

Som synes är andelen förnyelsebar energi mycket liten. Nästan all energi kommer från fossila källor som olja, gas och kol. Kärnkraft är en ganska stor energikälla, men är ej förnyelsebar. Den har fördelen att ej bidra till koldioxidutsläppen men nackdelen att om det inträffar olyckor förloras stödet för tekniken. Störst bland de förnyelsebara källorna är vattenkraft. Övriga källor är i ett större perspektiv fortfarande små.

Referens: Wikipedia

 

Comments are closed.