Koldioxid

Förutom att fossila bränslen kommer att minska i tillgänglighet är det oundvikligt att koldioxid bildas då de förbränns. Kol ger mest koldioxid, olja något mindre och naturgas betydligt mindre per producerad energienhet.

Nedanstående figur visar hur mycket koldioxid olika typer av energianvändning producerar

 

Som synes är det produktionen av elektricitet som genererar mest koldioxid. El generering sker till stor del med kolkraft vilket förklarar den stora siffran. En hel del el generering sker med gas och med diesel vilket också ger betydande bidrag.

Nedanstående figur visar fördelningen av olika slag av elgenerering.

 

Ungefär två tredjedelar av all el i världen genereras av fossila bränslen. Vad som dock är positivt är att vindkraft ökar mycket snabbt liksom även vattenkraft där avlägsna platser numera kan komma ifråga genom ny mycket effektiv överföring av elkraft med Högspänd Likström (Se nedan).

Elgenerering i kolkraftverk sker i stora fasta anläggningar. På många platser i världen pågår försök med att komplettera anläggningarna med utrustning som fångar in koldioxiden för att sedan pumpa tillbaka den till geologiska formationer i marken där den hålls infångad under lång tid. Om detta skulle lyckas kan stor del av elektriciteten i världen genereras utan att koldioxid släpps ut. Kol är också det fossila bränsle det finns mest av och kan alltså räcka ytterligare några hundra år om det kunde användas utan koldioxidutsläpp.

Infångning och lagring av koldioxid kräver mycket energi och man kommer förmodligen ej att lyckas fånga in all koldioxid. Det gör att kolförbrukningen kommer att bli högre men koldioxidutsläppen mindre.

Länkar:

Carbon capture and storage

Vattenfalls CCS-projekt

 

Comments are closed.