Koldioxid

När det gäller skillnaden i koldioxidutsläpp mellan bränslebilar och elbilar är det betydelsefullt att veta hur elen genererats.  Av all el som alstras för närvarande i världen har två tredjedelar fossileldning som ursprung. Detta leder till att 40 % av alla koldioxidutsläpp för närvarande beror på el generering. Detta kan dock komma att ändras ganska snabbt i framtiden genom övergång till vind och sol generering i stor skala och genom infångning och lagring av koldioxid vid kraftverken.

Koldioxidutsläpp vid elgenerering

CO2 Emissiong/km
Kanada36
Frankrike54
Ryssland58
Italien61
Tyskland75
Japan77
Storbritannien86
USA94
Denna länk visar hur mycket koldioxid som släpps ut för varje kWh genererad elektricitet.

Detta har i tabellen till vänster räknats om till hur mycket koldioxid som en ren elbil skulle släppa ut.

Som synes sker förbättringar både för bränslebilar och elbilar, men elbilar är hela tiden betydligt bättre vad avser koldioxidutsläpp. Sverige är redan idag ett mycket lämpligt land för elbilar eftersom elproduktionen sker nästan helt utan koldioxidutsläpp.

 

 

 

 

 

 

Nedanstående tabell visar en jämförelse mellan dagens bilar och dagens elbilar jämfört med den situation som råder 2030 i Europa enligt de planer som publicerats för reduktion av koldioxid vid el generering.

Elgenerering g/kWhBränslebilar g/kmElektriska bilar g/km
USA idag612270115
Europa idag41014077
Europa 2030130~ 8524
Sverige idag81671.5

Som synes sker förbättringar både för bränslebilar och elbilar, men elbilar är hela tiden betydligt bättre vad avser koldioxidutsläpp. Sverige är redan idag ett mycket lämpligt land för elbilar eftersom elproduktionen sker nästan helt utan koldioxidutsläpp.

 

Comments are closed.