Hållbarheten för fossil energi

Fossila bränslen har bildats under hundratals miljoner år och är en liten del av den solenergi som jorden mottagit. På så sätt kan man säga att fossila bränslen är förnyelsebara. Tyvärr är förnyelsetakten mycket långsam. Skulle vi använda fossila bränslen i den takt de bildas skulle de bara bidra till en ytterst liten del av energiförsörjningen. Vi överutnyttjar dem i storleksordningen en miljon gånger. Det betyder tyvärr att de kommer att ta slut eller rättare sagt bli för dyra att utvinna. Hur lång tid detta kommer att ta debatteras. När det gäller olja finns det en förutsägelse att användningen kommer att kulminera relativt snart Det är den så kallade ”peak oil”- teorin. Det innebär att det blir allt dyrare att utvinna oljan och att priset ökar så mycket att konsumtionen minskar vid en viss tidpunkt. Det finns många varianter på “peak- oil- kurvan” men många gissar att vi är nära den globala toppen redan idag. Se t.ex Peak Oil.

Det är helt klart att förr eller senare kommer både olja, gas och kol att passera sin topproduktion för att sedan minska.

 

Comments are closed.