Pressmeddelanden

Om alla Sveriges bilar skulle elektrifieras och bara körde på el skulle ungefär 25 TWh el behövas. Sverige använder idag ungefär 155 TWh el. Det innebär en ökning på 16 procent och motsvarar ungefär de planer som för närvarande finns på ökning av vindkraftsproduktionen.

Posted in: Vanliga frågor

 

Comments are closed.