Pressmeddelanden

Att elektrifiera 20 000 km vägar i Sverige med konduktiv matning beräknas kosta ungefär 80 miljarder kronor. Detta skall jämföras med att skillnaden i dag kostar fordonsbränsle (sju miljoner ton a sextusen kronor) 42 miljarder utan skatt medan ren eldrift skulle kosta cirka 25 TWh * 0.4 SEK/kW/ vilket blir tio miljarder kronor per år utan skatt. Vinsten skulle alltså bli 32 miljarder per år. Om vi antar att elbilar med små batterier kostar detsamma som bränsledrivna bilar skulle det ta mindre än tre är att betala elektrifieringen av vägarna.
Läs mer här.

Posted in: Vanliga frågor

 

Comments are closed.