Pressmeddelanden

Detta får naturligtvis inte inträffa men skulle kunna hända om rälsen inte konstruerats för att klara denna typ av påkänning. Elways har patentsökt lösning på detta problem. Dessutom kommer elektrifieringen att ske av stora vägar som normalt är mycket välgjorda och ej har så stora problem med tjälskjutning som mindre vägar.

Posted in: Vanliga frågor

 

Comments are closed.