Pressmeddelanden

De elektriska ledarna är nerfällda i vägen och kan ej kommas åt genom att man går på vägen. Ledarna är uppdelade i kortare sektioner som bara är spänningssatta i samband med att fordon passerar. Strömmen kan bara slås på av fordon som kör med en viss fart och ligger sedan på en kortare stund.
Läs mer här.

Posted in: Vanliga frågor

 

Comments are closed.