Pressmeddelanden

Om vägarna skulle elektrifieras idag skulle stora besparingar göras eftersom dagens bilar släpper ut mycket koldioxid. I framtiden kommer bilarna att vara bättre men elsystemet kommer att vara ännu bättre varför besparingen fortfarande kommer att vara stor.
Läs mer här.

Posted in: Vanliga frågor

 

Comments are closed.