Pressmeddelanden

Spårens bredd är så valt att till och med tävlingscyklar kan passera längs dem utan att fastna. Vad gäller motorcyklar är spårets ovansida så utformad att friktionen är ungefär densamma som asfalten varför risken för att halka ej ökar för en cykel eller motorcykel.

Posted in: Vanliga frågor

 

Comments are closed.