Elways lösning

Elways har undersökt tre tänkbara lösningar att mata fordon under färd och funnit att konduktiv matning är den lösning som har störst potential att lyckas.

  • Konduktiv matning är den enda lösningen som kan ge en total ekonomisk besparing i Sverige vid fullskalig införande förutom mycket stora koldioxidbesparingar
  •  De problem som tidigare ansetts finnas med konduktiv matning anser Elways vara lösta med av Elways patenterade/patentsökta lösningar.

Nedan beskrivs detaljerna i Elways lösning.

Figuren ovan visar hur elkraften matas från elnätet till fordonets motor via omformning i två steg, inkoppling till den ledande skenan i rälsen med en snabb kontakt och vidare via en rörlig arm till fordonets batteriladdare för att slutligen nå motorn antingen direkt eller via batteriet.


Ovanifrån ser man hur de olika sektionerna kopplas in till lågspänningskabeln. Den parallella högspänningskabeln är nödvändig för att inte avstånden mellan inmatningarna från elnätet skall bli för kort. Många vägar ligger ute i skogen där det kan gå flera tiotal kilometer mellan inmatningspunkter.

 


Ovan visas en genomskärning av vägen med räls i varje väghalva och kablar nergrävda utanför själva vägbanan.

 

Comments are closed.